İletişim Hattı +90 (374) 311 67 11
Seçim Yetki Belgesi

Seçim Yetki Belgesi

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince 1 Ekim 2022   Cumartesi günü gerçekleştirilecek Odamız organ seçimlerinde oy kullanacak tüzel kişi temsilcilerinin Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğünden Seçim Yetki Belgesi alması gerekmektedir. Seçim Yetki Belgesi için dilekçe doldururken dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Dilekçede aşağıda yer alan bilgilerin eksiksiz doldurulmasına dikkat edilmelidir.
a) Tarih,
b) T.C. Kimlik No (Oy kullanacak yetkili kılınan kişinin),
c) Yetkili kılınan kişinin adı soyadı,
d) Şirket veya kooperatifin Ticaret Sicil Numarası,
e) Şirket veya kooperatifin Unvanı,
f) Birden fazla yetkilisi olan şirket veya kooperatiflerin;
    - Müşterek yetkililerin tamamının adı soyadı ve imzası.
    - Münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. (Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.)

-Şubeler İçin;
Şubeler için yapılacak Seçim Yetki Belgesi talep dilekçelerinde Şube Unvanı ile birlikte Ticaret Sicil Numarası yer almalıdır.Şube adına, merkez yetkilisinin oy kullanması talep edilirse, merkezin kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünden merkezdeki yetkilinin yalnızca merkeze özgülenmeksizin şirketi temsile yetkili olduğuna dair alınacak bir belge ve dilekçe ile başvurulması kaydıyla şubeler için belge düzenlenebilecektir.

ÖNEMLİ - Gerçek kişilere ait ticari işletmelere yetki belgesi düzenlenmemektedir.

-Tek yetkili münferit imzaya yetkili olan şirketler, Müdürlüğümüze gelmeden internet üzerinden MERSİS veya e-Devlet’ten “Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi” alabileceklerdir.

*Dilekçedeki bilgilerin doğruluğu Odamız tarafından kontrol edildikten sonra işleme alınacaktır.

Seçim Yetki Belgesi Dilekçesi için tıklayınız.

 

Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi