İletişim Hattı +90 (374) 311 67 11
Haberleşme ve Basın Yayın Politikası

GEREDE TSO HABERLEŞME VE BASIN YAYIN POLİTİKASI
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası olarak, gelişen ve değişen dünya şartlarına uyum sağlayan hizmet anlayışıyla üyelerimiz ve ilgili tarafların ihtiyaçları doğrultusunda aralarındaki diyalogun ve işbirliğinin artırılması için gerekli olan haberleşme ve iletişim faaliyetlerini düzenlemektedir. Üyelerimizle ilgili sektördeki gelişmelerin yakınan takip edilebilmesi, ilgili mekanizmaların sürekli güncel bilgilerle donanması gerekmektir.
HABERLEŞME İLKELERİ
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası İletişim ve Haberleşme Stratejileri aşağıda belirtilen ilkelere bağlıdır.
1. Haberleşme süreci açık ve tüm ilgililere ulaşabilir şeffaflıkta olmalıdır.
2. Bilgiler sektörün ihtiyaçlarına yönelik, tarafsız olmalı. Haksız rekabete yol açacak sözlü veya yazılı hiçbir bilgi hiçbir suretle verilmez.
3. İletişim araçları ve uygulamaları dürüst, açık ve tarafsız olmalıdır.
4. Bilgiye sürekli ulaşabilir olmak, bunun için gerekli hallerde gerekli hizmeti satın almak,
5. Çok boyutlu haberleşme stratejilerinin belirlenmesi, Meclis, Yönetim, üyeler arasındaki haberleşmenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi,
6. Haberleşme ve iletişim konusunda Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, Yönetimi ve Personeli tam anlamıyla sorumludur.
7. Yazılı ve görsel tüm basında yayınlanan oda ile ilgili tüm haberler düzenli olarak takip edilir ve raporlanarak yönetime sunulur.
HABERLEŞME POLİTİKASI
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası haberleşme politikası; “Bölgemizin ekonomisine katkı sağlayan tüm sektörlerle en yüksekkatkıyı vermek için doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgilerin paylaşımını, haberleşme araçları vasıtasıyla gerçekleştirmek ve Gerede Ticaret ve Sanayi Odası ile üyelerimizin, kurum ve kuruluşların ve halkımızın iletişimini sağlıklı, zamanında ve doğru bilgilerle sağlamaktır..”
HEDEFLER
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası haberleşme stratejisi, Oda vizyonuna ve misyonuna uygun ve destekleyicidir.
1. Gerede Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyetlerini tutarlı bir şekilde duyurmak,
2. Gerede Ticaret ve Sanayi Odası ile ilişkisi olan tüm tarafların haberdar edilmesi,
3. Bölge halkının Gerede Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerinden maksimum derecede faydalanmasının temin edilmesi,
4. Üyelerle sürekli temas halinde bulunarak sorunlarına cevap verici nitelikte olması,
5. Yetkili makamlarla ve organlarla iletişimin kurulmasına yardımcı olması,
6. Sürekli iyileştirme politikasıyla çağın gereklerini sağlaması
GEREDE TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANLARI
1. Geredetso Resmi web sitesi
2. Geredetso Bülten
3. E- Mail
4. Fax
5. Telefon
6. SMS
7. Posta-Kargo
8. Görsel ve yazılı basın
9. Sosyal medya
10.WhatsApp

Politikalar
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi