İletişim Hattı +90 (374) 311 67 11
İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası
• Personelimizin; hak ve sorumluluklarını gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere diğer yasal mevzuatlara uygun hareket etmek,
• Odamızın kaynakları ölçüsünde, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam ederek, çalışanlarımızın Hizmet İçi Eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak,
• Oda personelinin çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini sağlamak
• Oda personellerinin morallerini yüksek tutmak ve motivasyonları için çeşitli etkinlikler yapılmasını sağlamak.

Politikalar
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi