İletişim Hattı +90 (374) 311 67 11
Yerli Malı Belgesi

 

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi Tanziminde Amaç Nedir?
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; "Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” denilmektedir.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?
1.Dilekçe
2. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)
3.Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli /  “Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli” 4 sayfadan oluşmaktadır (Ek.3-A, Ek.3-B, Ek.3-C ve Ek.3-D ) ve tamamının doldurulması gerekmektedir.
4.Taahhütname
5.İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti
6.Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
7.Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
8.Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi
9.Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.
10.Belge Ücreti (569 TL)

Önemli: Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli ve Taahhütnamede geçen ürün isimlerinin Kapasite Raporu TABLO : II YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ  kısmında geçen ürün adı ile aynı olmalıdır. 

Yardımcı Bilgiler:
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar;
- Yerli Malı Uygulama Esasları
- Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları
- 13 Eylül 2014 tarih ve 29118 sayılı Yerli Malı Tebliği (SGM 2014-35)

 
Yerli Malı Belgesi Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?
- Talep Sahibi odamıza başvuru evrakları ile müracaat eder. Oda ücret tarifesine göre ücret yatırılır. Tamamlanan tüm bu belgeler sonucunda belirtilen ürünlerle ilgili olarak " Yerli Malı Belgesi" tanzim edilir.

***DİKKAT: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazı doğrultusunda; 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Odalara yapılacak olan Yerli Malı Belgesi taleplerinde TOBB tarafından belge başına 165,00.-TL onay ücreti alınacaktır.

T.O.B.B

Hesap Numaraları

Akbank  Bakanlıklar Şubesi

TR 350004600153888000069072 

Vakıflar Bankası Merkez Şubesi

TR 210001500158007293586413 

Halkbank  Çukurambar Ticari Şubesi

TR 140001200131100016000038

İş Bankası Akay Şubesi

TR 100006400000142010785529 

Ziraat Bankası Akay Şubesi

TR 020001000760059943505032 

İletişim:
Oda/Muamelat Memurumuz
Tel: 0374 311 67 11 - Dahili 2
E-mail: oakteke@atso.org.tr

 

EKLER

 

 

Hizmet
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi