İletişim Hattı +90 (374) 311 67 11
Haberler

GEREDE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞARILARINA YENİLERİNİ EKLEMEYE DEVAM EDİYOR

  • 30.12.2020
  • geredetso2

Avrupa Birliği İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilecek "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMINA"(EXAMPLE OF GOOD OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY PRACTİCE İN THE LEATHER INDUSTRY) 04.03.2019 tarihinde odamız tarafından başvuru yapılmış, çok sayıda proje başvurusu arasından (yaklaşık 400) seçilen projemiz, 190.000 EURO bütçesi ile kazanan projeler arasında yer almayı başarmıştır.

16.12.2020 tarihinde, Ankara'da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın, Ersin KAŞKA, Genel Sekreterimiz Sayın, Turhan ANAÇ tarafından Proje Sözleşmesi imzalandı. Bu proje ile birlikte 18 ay içerisinde Gerede'de faaliyet gösteren sanayicilerimizin, İş Sağlığı ve Güvenliği yetkinliklerini geliştirip, üzerinde önemle durduğumuz ve çalışmalarını sürdürdüğümüz “ÇALIŞILABİLİR BİR İŞ YAŞAMI” hedefimizi hayata geçiriyoruz. Gerede Ticaret ve Sanayi Odası olarak, sanayicilerimizin ve tüm çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini önemsiyoruz.

İlçemizin kurumlarından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Deri Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın, Recep SOLUK beyefendiye ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Öğretim Üyesi Sayın, Dr. Musa MİLLİ beyefendiye projedeki destek ve katkılarından dolayı Teşekkür Ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın, Ersin KAŞKA beyefendiye “ÇALIŞILABİLİR BİR İŞ YAŞAMI” hedefimizi hayata geçirmesi noktasında katkılardan dolayı Teşekkür Ederiz.


“Bu projenin amacı; İşyerlerimizin işçi sağlığı ve güvenliği açısında uygun hale getirilmesini kapsamaktadır. 
Projenin aktiviteleri arasında; Gerede’de faaliyet gösteren işyerlerindeki çalışma koşulları iyileştirmek, işverenlerde ve çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı ve bilgiyi arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyonellerinin kapasitesini arttırılması ile iş kazalarında azalma ve meslek hastalıklarında düşüş beklenmektedir. Proje kapsamında 500 çalışanın periyodik sağlık tetkikleri, kullanılan kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formlarının oluşturulması, işletmelerindeki makinelerin kullanım talimatlarının hazırlanması ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) el kitabının oluşturulması planlanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği takip yazılımı ile işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği bilgilerinin güncel olarak tutulması ve belirli sayıda çalışanımıza ilkyardım eğitimleri verilerek acil durumlarda maddi ve manevi kayıpların önlenmesi düşünülmüştür. Proje kapsamında ilçemiz halkımıza ve öğrencilerimize yönelik, tiyatro ve kısa film etkinlikleri organize edilecektir.”

Yine bölgemizin gelişimine katkıda bulunmak üzere, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, başvuruları yapılan diğer projelerimiz aşağıda listelenmiş ve bu projelerdeki başvuru süreçlerimiz devam etmektedir.

-Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı,

-Promoting Decent Future of Work Approach With a Focus of Gender Equality,

-İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı.

  • GEREDE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞARILARINA YENİLERİNİ EKLEMEYE DEVAM EDİYOR
  • GEREDE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞARILARINA YENİLERİNİ EKLEMEYE DEVAM EDİYOR
Whatsapp ile İletişime Geç