İletişim Hattı +90 (374) 311 67 11
Haberler

Bolu Ticaret İl Müdürü sayın Ersin Terzi'nin Sunumuyla ilçemizde oto alım satımı

  • 14.08.2018

 Bolu Ticaret İl Müdürü sayın Ersin Terzi'nin sunumuyla ilçemizde oto alım satımı yapan firmalarımız yoğun katılımı ile gerçekleşti.Genel Sekreter Şerafettin Dağyıldızı'nı açılış konuşması sonrası Gerede TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka İl müdürü sayın Ersin Terzi'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.Geredetso olarak üyelerimizin iş hayatında karşılarına çıkan gerek sorun gerekse mevzuat olarak bilgilenmeleri konusunda üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.karşılaştığınız her sorunu lütfen bizlere iletin bizde çözüm yollarını bulmaya çalışalım dedi.İl Müdürü Ersin Terzi ise Geredetso başkanı Ersin Kaşka ve ekibine ve katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. diyerek sözlerine başladı.Daha sonra Resmi Gazetede

13 Şubat 2018 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca yapılması gerekenler hakkında  yaptığı bilgilendirmede sayın Terzi Yönetmelik uyarınca
YETKİ BELGESİ ALINMASI OLMAZSA OLMAZIMIZ;
Söz konusu yönetmelikle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli, kayıtlı ve sistematik yapılması için önemli bir adım atıldığına işaret edilen açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tacir ve esnafın işletmeleri adına yetki belgesi almaları gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, yönetmelik uyarınca faaliyette olan işletmelere söz konusu belge için 13 Ağustos 2019'a kadar süre tanındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu değildir. Yetki belgesi, 13 Mayıs 2018 itibarıyla İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden işletmelerin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüklerinden verilmeye başlanandı.13 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 6 aylık sürede lise mezunu olmayanlar için verilmiş haklar vardı.Yetki belgesi alınabilmesi için ön koşul olan mesleki yeterlilik belgesi ise yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir.Bu Yönetmelik ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu işyeri ve pazarlarda aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödeme yöntemlerini, noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamı düzenlenmektedir. 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi idare, kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılan satışlar, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden kişilerin kendi aralarındaki satışlar, haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle icra müdürlükleri, alacaklı amme idareleri, milli emlak müdürlükleri, tahsil daireleri ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan satışlar, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılan satışlar bu yönetmelik kapsamı dışındadır. Toplantıda ayrıca sektör temsilcilerine, yetki belgesinin yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aranan şartlar, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik sınav ve belgelendirmesi konularında da detaylı bilgi aktarıldı.Yetki Belgesi alınabilmesi için; işletmenin içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda bulunması, açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması, LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması gibi kriterler yer alıyor.
Bununla birlikte; esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olunması; gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün;
On sekiz yaşını doldurmuş olması,
En az lise mezunu olması (13 Ağustos 2018 tarihi öncesinde söz konusu işle iştigal edenler için bu şart aranmayacak)
Mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması, konkordato ilan etmemiş olması, yönetmelikte belirlenen suçlardan hüküm giymemiş olması gerekiyor.
Yetki Belgesi 5 yıl geçerli olacak
Yönetmeliğe göre; her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek Yetki Belgesi, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi sistemi üzerinden işletmelerin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından verilecek. Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıl olacak.
Yetki Belgesi alınabilmesi için ön koşul olan Mesleki Yeterlilik Belgesiise Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen TOBB kuruluşu MEYBEM’den (Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme A.Ş.) alınabilecek. Gerede Ticaret ve Sanayi Odası da MEYBEM A.Ş. aracılığı ile İkinci El Kara Taşıtlarının Ticareti ile uğraşan gerçek kişi tacirlerin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün yanı sıra pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişileri sınav ve belgelendirme hizmetine aracılık edecek.Gerede de MEYBEM'in ilk sınavı 07 Eylül Cuma günü yapılacak.
 
  • Bolu Ticaret İl Müdürü sayın Ersin Terzi'nin Sunumuyla ilçemizde oto alım satımı
  • Bolu Ticaret İl Müdürü sayın Ersin Terzi'nin Sunumuyla ilçemizde oto alım satımı
  • Bolu Ticaret İl Müdürü sayın Ersin Terzi'nin Sunumuyla ilçemizde oto alım satımı
  • Bolu Ticaret İl Müdürü sayın Ersin Terzi'nin Sunumuyla ilçemizde oto alım satımı
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi